Lista Jednostek

Jednostki

455

Zespoły

11

Przeglądaj

Pliki

37218

Przeglądaj
Numer Jednostki Nazwa Jednostki Nazwa Zespołu Zakres Chronologiczny jednostki
1 Konstytucja i regulamin Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego; Informator dotyczący przynależności do ZPRK, świadczeń wypłacanych przez ZPRK 9. Zjednoczenie Polskie Rzymsko- Katolickie w Ameryce
2 III. Kongres Polski Rzymsko-Katolicki, Protokół z czynności III Polskiego Kongresu Rzymsko-Katolickiego, odbytego w dniach 27-29 września 1904r. w Pittsburgu 9. Zjednoczenie Polskie Rzymsko- Katolickie w Ameryce
3 Program ZPR-K , odczyt w izbie Reprezentantów 9. Zjednoczenie Polskie Rzymsko- Katolickie w Ameryce
4 Księga protokołów ZPRK i Osad wchodzących w skład Zjednoczenia 1940-1956 9. Zjednoczenie Polskie Rzymsko- Katolickie w Ameryce
5 Księga finansowa Towarzystwa Osada 69 ZRP-K 1935-1954 9. Zjednoczenie Polskie Rzymsko- Katolickie w Ameryce
6 Formy prowadzenia posiedzeń towarzystw żeńskich należących do ZPR-K w Ameryce, aprobowane przez Zarząd Zjednoczenia; Wydawnictwo okolicznościowe upamiętniające uroczystości z okazji 85 rocznicy powołania kobiet do ZPR-K 9. Zjednoczenie Polskie Rzymsko- Katolickie w Ameryce
7 Historia ZPR-K, 75- rocznica istnienia ZPR-K 1873-1948 9. Zjednoczenie Polskie Rzymsko- Katolickie w Ameryce
8 Imienny wykaz Polaków służących w Armii USA wg spisów Towarzystw i Grup wchodzących z skład ZPRK w Ameryce, Tow. Nr 3 - 98 9. Zjednoczenie Polskie Rzymsko- Katolickie w Ameryce
9 Imienny wykaz Polaków służących w Armii USA wg spisów Towarzystw i Grup wchodzących z skład ZPRK w Ameryce, Tow. Nr 102 - 199 9. Zjednoczenie Polskie Rzymsko- Katolickie w Ameryce
10 Imienny wykaz Polaków służących w Armii USA wg spisów Towarzystw i Grup wchodzących z skład ZPRK w Ameryce, Tow. Nr 202 - 298 9. Zjednoczenie Polskie Rzymsko- Katolickie w Ameryce