Lista Jednostek

Jednostki

455

Zespoły

11

Przeglądaj

Pliki

37218

Przeglądaj
Numer Jednostki Nazwa Jednostki Nazwa Zespołu Zakres Chronologiczny jednostki
1 Okólnik Wydziału Narodowego Polskiego, Chicago, Illinois,Nr.1: 14 września 1918 – nr.16: 28 grudnia 1918. 3. Wydział Narodowy Polski
1 Konstytucje, prawa, regulaminy i przepisy Związku Polskiego Narodowego w Stanach Zjednoczonych AP oraz „Rytuał Związku Narodowego Polskiego”. 1. Związek Narodowy Polski
1 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Materiały V Zjazdu Oddziału SPK Wielka Brytania 1951; Komunikat nr 7-8 /85-86 Koła SPK w USA nr. 31 im. 2-go Korpusu oraz Krótki zarys tysiąclecia, wydawca: SPK Koło nr.31. 3. Wydział Narodowy Polski
1 Komisja Wyszkoleniowo-Wydawnicza Dowództwa Armii Polskiej na Środkowym Wschodzie. Wydawnictwa szkoleniowe powielane w Palestynie. 7. Komisja Wyszkoleniowo-wydawnicza Dowództwa Armii Polskiej na Środkowym Wschodzie
1 Protokoły Kongresu Polonii Amerykańskiej m. in.: - Protokół Kongresu Polonii Amerykańskiej odbytego w dniach 28-29-30 maja 1944 r w Memorial Auditorium w mieście Buffalo, Nowy Jork, opracował Zygmunt Stefanowicz, sekretarz Kongresu [1944] - Foreign policy of the United States. Memorandum of the Polish-American Congress, [1944] - Protokół Pierwszego Rocznego Zjazdu Rady Naczelnej KPA odbytego w dniach 10 i 11 października 1945 r w Detroit, - Biuletyn organizacyjny wydany dla swych członków Komitet Narodowy Amerykanów Pochodzenia Polskiego, 1948 - Protokół Trzeciego Rocznego Zjazdu Rady Naczelnej KPA odbytego w dniach 17 i 18 listopada 1950 w Waszyngtonie - Regulamin Wydziału KPA na Stan Illinois, 1965 - Jak powstał Kongres Polonii Amerykańskiej, Romuald Bilek, Chicago, 1984r; broszura z okazji 40 rocznicy powstania KPA - Informacje o Kongresie Polonii Amerykańskiej, maszynopis [b.d.] 8. Kongres Polonii Amerykańskiej. Wydział na Stan Illinois
1 Konstytucja i regulamin Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego; Informator dotyczący przynależności do ZPRK, świadczeń wypłacanych przez ZPRK 9. Zjednoczenie Polskie Rzymsko- Katolickie w Ameryce
1 A British Army Chaplain talks about Poland / Żołnierze Brytyjscy mówią o Polsce 11. Płyty
1 Okólniki, statuty, regulaminy sądów koleżeńskich Zarządu Głównego Zrzeszenia Polskich Nauczycieli na Wychodźstwie w Niemczech, Strefa francuska 10. Zjednoczenie Polskie w Niemczech
1 Towarzystwo Polskie w Buenos Aires. Księga protokołów 4. Zbiór Akt Organizacji Polskich W Ameryce Południowej
1 The Chicago Intercollegiate Council, Chicago. Programy corocznych bali. 5. Zbiór Wydawnictw i Druków Ulotnych Organizacji Polonijnych w USA