Numer Jednostki

1

Pliki w jednostce

111

Przeglądaj

Zakres Chronologiczny

1946, 1947, 1948, 1949

Okólniki, statuty, regulaminy sądów koleżeńskich Zarządu Głównego Zrzeszenia Polskich Nauczycieli na Wychodźstwie w Niemczech, Strefa francuska

scan

Metryczka

Nazwa pliku

scan

Okładka

Nazwa pliku

scan

Pliki

Nazwa pliku