Numer Jednostki

1

Pliki w jednostce

2

Przeglądaj

Zakres Chronologiczny

b. r.

A British Army Chaplain talks about Poland / Żołnierze Brytyjscy mówią o Polsce

Made in England

Pierwsza strona

Nazwa pliku

12PH_16351.mp3

Druga strona

Nazwa pliku

12PH_16352.mp3