Numer Zespołu

4

Pliki w Zespole

916

Przeglądaj

Zakres Chronologiczny

1892-2000

Zbiór Akt Organizacji Polskich W Ameryce Południowej

Akta towarzystw z Argentyny (sygn.1-5) obejmują księgi protokołów posiedzeń władz Towarzystwa Polskiego w Buenos Aires oraz Towarzystwa Wolna Polska w Buenos Aires. Kolejną podserię stanowią akta organizacji polonijnych w Brazylii (sygn.6-12) poczynając od okresu II wojny światowej i działającego na terenie stanu Sao Paulo w miejscowości Villa Anastacio Subkomitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. W tej części dominują akta towarzystwa, a uzupełnia je sprawozdanie konsula PRL z Rio de Janeiro, niewątpliwie pochodzące z Poselstwa PRL w ówczesnej stolicy Brazylii. Całość zbioru zamykają trzy jednostki archiwalne dotyczące Kuby (sygn.13-15), z których dwie odnoszą się do Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, Okręg Kuba – Asociación de los Veterano del Ejército Polaco en América, Distrito de Cuba.

Numer Jednostki Nazwa Jednostki Zakres Chronologiczny jednostki