Numer Zespołu

7

Pliki w Zespole

100

Przeglądaj

Zakres Chronologiczny

1942

Komisja Wyszkoleniowo-wydawnicza Dowództwa Armii Polskiej na Środkowym Wschodzie

W jednostce znalazły się powielane materiały szkoleniowe dla wojska.

Numer Jednostki Nazwa Jednostki Zakres Chronologiczny jednostki