Numer Zespołu

5

Pliki w Zespole

776

Przeglądaj

Zakres Chronologiczny

1938-1988

Zbiór Wydawnictw i Druków Ulotnych Organizacji Polonijnych w USA

W zespole wyodrębniono 13 jednostek archiwalnych, które w większości są wydawnictwami jubileuszowymi polskich organizacji działającymi na terenie USA. Broszurowe wydania obejmują programy corocznych bali i koncertów okolicznościowych np. The Kościuszko Fundation (sygn. 1-4), wśród wydawnictw jubileuszowych (sygn. 5-13) znalazły się pamiątkowe wydania Sokolstwa Polskiego w Ameryce, Stowarzyszenie Samopomocy Nowej Emigracji Polskiej czy Stowarzyszenie Armii Polskiej w Ameryce.

Numer Jednostki Nazwa Jednostki Zakres Chronologiczny jednostki