Numer Jednostki

1

Pliki w jednostce

231

Przeglądaj

Zakres Chronologiczny

1918

Okólnik Wydziału Narodowego Polskiego, Chicago, Illinois,Nr.1: 14 września 1918 – nr.16: 28 grudnia 1918.

scan

Metryczka

Nazwa pliku

scan

Okładka

Nazwa pliku

scan

Pliki

Nazwa pliku