Numer Zespołu

3

Pliki w Zespole

10960

Przeglądaj

Zakres Chronologiczny

1914-1925

Wydział Narodowy Polski

W zespole znalazły się obok Okólników z lat 1918-1920 (sygn.1-4) i regulaminów z lat 1918,1924 (sygn.5-6), materiały organizacyjne WNP (sygn.7), przede wszystkim księgi ośrodków rekrutacyjnych, księgi finansowe, składek i wpłat na różne cele z lat 1918-1925 (sygn.8-46), a wśród nich prowadzonego przez Helenę Paderewską Comforts Comittee for the Polish Army in France. 1918 (sygn.13-14). Znalazła się tam też jedna jednostka z drukami ulotnymi z 1919 roku (sygn.47) – wymienione archiwalia przedstawiają pierwszą serię zespołu. Najliczniejszą grupę akt stanowią listy wpłat na tzw. „Złotą listę” z lat 1915, 1918-1919 (sygn.48-64) oraz Złota Lista Dzieci Szkolnych poszczególnych parafii. To lista ofiarodawców – Dzieci polskich w Ameryce, które złożyły pieniądze podczas kampanii „Wychodźctwo Ojczyźnie” przeznaczone dla polskich sierot w polskich parafiach (sygn. 65-69) umieszczone w drugiej serii zespołu. Trzecia seria zespołu zawiera Spis Ludności Polskiej w Ameryce z 1919 roku (sygn. 70-126) z poszczególnych stanów dokonany przez Komitet Obywatelski Wydziału Narodowego prezentowany przez osobę prywatną lub w większości przypadków przez parafię. Najliczniejszy spis zawierający 95 kart pochodzi z Komitetu Obywatelskiego WN przy Parafii św. Stanisława Kostki z Chicago.

Numer Jednostki Nazwa Jednostki Zakres Chronologiczny jednostki