Numer Jednostki

5

Pliki w jednostce

125

Przeglądaj

Zakres Chronologiczny

1948, [b.d.]

Listy członków Kongresu Polonii Amerykańskiej; Lista nowych członków wydziałów, m.in. Sokolstwa Polskiego, Polskiej Szkoły T. Kościuszki - Alfabetyczny spis Członkostwa KPA, od maja 1944 do 31 marca 1948 - wykaz członków poszczególnych Komitetów KPA - wycinek prasowy dotyczący nowej obsady KPA [czasopismo nieznane]

scan

Metryczka

Nazwa pliku

scan

Okładka

Nazwa pliku

scan

Pliki

Nazwa pliku