Numer Jednostki

6

Pliki w jednostce

110

Przeglądaj

Zakres Chronologiczny

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1960, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978

Protokoły, odezwy, apele, rezolucje, petycje i memoriały Kongresu Polonii Amerykańskiej, m.in.: - Protokoły i korespondencja Zarządu Amerykańskiego Komitetu ds. Przesiedleń; - Przemówienie Prezesa KPA Karola Rozmarka na otwarciu Trzeciej Krajowej Konwencji w dniu 30-go w Atlantic City, N. J. [1952r.] -Protokoły z dorocznego spotkania Dywizji KPA; Korespondencja dotycząca obchodów Dnia Polskiego, rocznicy Powstania Warszawskiego; - Odezwy i apele KPA do Polonii Amerykańskiej o wsparcie podejmowanych inicjatyw; - Rezolucja w sprawie granic na Odrze i Nysie; - Petycja KPA do Papieża Pawła VI w sprawie parafii etnicznych w USA -Obserwacje zgłoszone do programu studiów etnicznych; - Memoriał KPA do Franklina D. Roosevelta Prezydenta USA

scan

Metryczka

Nazwa pliku

scan

Okładka

Nazwa pliku

scan

Pliki

Nazwa pliku