Numer Zespołu

6

Pliki w Zespole

225

Przeglądaj

Zakres Chronologiczny

1951-1984

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów

Dwie jednostki archiwalne utworzono z materiałów dwóch jednostek terenowych SPK, jednego w Wielkiej Brytanii, drugiego w Stanach Zjednoczonych oraz wydawnictw rocznicowych Bitwy o Monte Cassino. Składają się nań zarówno maszynopisy, jak i druki.

Numer Jednostki Nazwa Jednostki Zakres Chronologiczny jednostki