Lista Jednostek

Jednostki

455

Zespoły

11

Przeglądaj

Pliki

37218

Przeglądaj
Numer Jednostki Nazwa Jednostki Nazwa Zespołu Zakres Chronologiczny jednostki
1 Okólniki, statuty, regulaminy sądów koleżeńskich Zarządu Głównego Zrzeszenia Polskich Nauczycieli na Wychodźstwie w Niemczech, Strefa francuska 10. Zjednoczenie Polskie w Niemczech
2 Protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego Zrzeszenia Polskich Nauczycieli na Wychodźstwie w Niemczech, Strefa francuska 10. Zjednoczenie Polskie w Niemczech
3 Korespondencja Zarządu Głównego Zrzeszenia Polskich Nauczycieli na Wychodźstwie w Niemczech, Strefa francuska, w latach 1946-1947. Sprawy różne: - wykazy delegatów na konferencje nauczycieli - sprawy Funduszu Szkolnictwa i Oświaty Polskiej, -organizowanie pomocy Polakom na wychodźstwie, - działalność sądów koleżeńskich Zrzeszenia – regulamin, - certyfikaty wystawiane polskim nauczycielom -wykazy nauczycieli - korespondencja w sprawie emigracji Polaków do USA i innych państw 10. Zjednoczenie Polskie w Niemczech
4 Korespondencja Zarządu Głównego Zrzeszenia Polskich Nauczycieli na Wychodźstwie w Niemczech, Strefa francuska, w latach 1948 - 1949. Sprawy różne: - wykazy delegatów na konferencje nauczycieli - sprawy Funduszu Szkolnictwa i Oświaty Polskiej, -organizowanie pomocy Polakom na wychodźstwie, - działalność sądów koleżeńskich Zrzeszenia – regulamin, - certyfikaty wystawiane polskim nauczycielom -wykazy nauczycieli - korespondencja w sprawie emigracji Polaków do USA i innych państw 10. Zjednoczenie Polskie w Niemczech
5 Centralny Komitet do Spraw Szkolnych i Oświatowych, IV Okręg Szkolny- Strefa francuska; Kierownictwo Obwodów Szkolnych w Münster, Lippstad; w latach 1946-1947 - dzienniki zarządzeń informacji, okólniki - korespondencja dotycząca szkół powszechnych - dane dotyczące strefy brytyjskiej i amerykańskiej i szkół polskich w Austrii - imienne wykazy nauczycieli, świadectwa szkolne 10. Zjednoczenie Polskie w Niemczech
6 Centralny Komitet do Spraw Szkolnych i Oświatowych, IV Okręg Szkolny- Strefa francuska; Kierownictwo Obwodów Szkolnych w Münster, Lippstad; w latach 1948-1949 - dzienniki zarządzeń informacji, okólniki - korespondencja dotycząca szkół powszechnych - dane dotyczące strefy brytyjskiej i amerykańskiej i szkół polskich w Austrii - imienne wykazy nauczycieli, świadectwa szkolne 10. Zjednoczenie Polskie w Niemczech
7 Centralny Komitet do Spraw Szkolnych i Oświatowych; VI Okręg Szkolny – Stefa francuska; Kierownictwo Obwodów Szkolnych w Münster Akta szkoły powszechnej Lintorf k. Düseldorfu za okres 29.09.1948 – 24.2.1949 - dzienniki zarządzeń informacji, okólniki - wykaz szkół powszechnych i przedszkoli IV Okręgu w strefie francuskiej, brytyjskiej i amerykańskiej - wykazy uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach - Zrzeszenia Nauczycieli Polskich na Wychodźstwie - organizowanie kursów dla analfabetów oraz doszkalających dla nauczycieli, imienne wykazy - plany lekcji 10. Zjednoczenie Polskie w Niemczech
8 Centralny Komitet do Spraw Szkolnych i Oświatowych; VI Okręg Szkolny – Stefa francuska; Kierownictwo Obwodów Szkolnych w Münster Akta szkoły powszechnej Lintorf k. Düseldorfu za okres 10.01.1950 – 05.03.1951 - dzienniki zarządzeń informacji, okólniki - wykaz szkół powszechnych i przedszkoli IV Okręgu w strefie francuskiej, brytyjskiej i amerykańskiej - wykazy uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach - Zrzeszenia Nauczycieli Polskich na Wychodźstwie - organizowanie kursów dla analfabetów oraz doszkalających dla nauczycieli, imienne wykazy - plany lekcji 10. Zjednoczenie Polskie w Niemczech
9 Centralny Komitet do Spraw Szkolnych i Oświatowych; VII Okręg Szkolny – Stefa francuska; Korespondencja kwatery głównej za okres 22.12.1947 – 30.04.1948 - sprawy budżetowe związane z utrzymanie szkół i przedszkoli polskich - korespondencja Zrzeszenia Nauczycieli Polskich ze Zjednoczeniem Polskim w Niemczech - wykazy sierot i półsierot w polskich ośrodkach - sprawy z przeprowadzonych egzaminów dojrzałości w Gimnazjach i Liceach - wykazy uczniów i nauczycieli szkół powszechnych - działalność kulturalna szkół polskich 10. Zjednoczenie Polskie w Niemczech
10 Centralny Komitet do Spraw Szkolnych i Oświatowych; VII Okręg Szkolny – Stefa francuska; Korespondencja kwatery głównej za okres 05.05.1948 – 25.08.1948 - sprawy budżetowe związane z utrzymanie szkół i przedszkoli polskich - korespondencja Zrzeszenia Nauczycieli Polskich ze Zjednoczeniem Polskim w Niemczech - wykazy sierot i półsierot w polskich ośrodkach - sprawy z przeprowadzonych egzaminów dojrzałości w Gimnazjach i Liceach - wykazy uczniów i nauczycieli szkół powszechnych - działalność kulturalna szkół polskich 10. Zjednoczenie Polskie w Niemczech